I mai 2016 lanserte ECPAT Internasjonal verdens første globalundersøkelse om seksuell utnyttelse av barn innen reiseliv og turisternæring.

Klikk her for å lese undersøkelsen i sin helhet.

Svikt i kollektiv handling lar lovbrytere fortsette ustraffet
Det er en økende erkjennelse av at rask ekspansjon og skiftende dynamikk i reiseliv og turisme utgjør en særlig risiko for barn. Seksuell utnytting av barn i reiseliv og turisme er et av de mest ødeleggende eksemplene. Kostnadene ved uregulert reiselivsutvikling som ikke vurderer menneskelig påvirkning av sin virksomhet er høy for de mest sårbare barna i samfunnet, for lokalsamfunnet og, til slutt, for sosial og økonomisk utvikling på nasjonalt nivå. Arbeidet med å få slutt på seksuell utnytting av barn i reiselivsvirksomhet er hemmet av en svikt i kollektiv handling og en kronisk mangel på bevis og sammenlignbar informasjon. Som et resultat kan lovbrytere fortsette å begå sine forbrytelser uten å bli straffet.

Fullstendig forandret situasjon

Det er 20 år siden den første verdenskongressen mot kommersiell seksuell utnyttelse av barn ble avholdt i Stockholm. Siden den tid har situasjonen endret seg fullstendig , og vår forståelse av den siste utviklingen, med nye dimensjoner og effektive tiltak har vært begrenset. Mangelen på evaluering av tiltak for å bekjempe seksuell utnytting av barn i reiseliv og turisme har også gjort det vanskelig å vurdere resultater som kan veilede beslutningstakere om hva som faktisk fungerer.

Identifisert nye trender og mulige løsninger

ECPAT Internationals globale studie om seksuell utnytting av barn i reiseliv og turisme ble lansert i Bangkok, Washington DC og Stellenbosch 12. mai 2016. Med bidrag fra rundt 70 ledende partnere innenfor dette feltet, kartlegger studien dette grove bruddet på barns rettigheter på et internasjonalt og regionalt nivå. For første gang har et globalt forskningsinitiativ identifisert nye trender og utforsket mulige løsninger. Informasjonen vil gi et solid grunnlag for konkrete tiltak som kan implementeres av politikere, de som arbeider for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme på bakken og det brede publikum. Studien har analysert eksisterende regionale og nasjonale data og trender, ekspertanbefalinger fra relevante rapporter og forskning, og resultatene av mange konsultasjoner med eksperter og barn. 


ECPAT Norge i møte med norske myndigheter

Et viktig supplement til denne globale studien vil være å utvikle nasjonale rapporter som vurderer situasjonen, utfordringene og anbefalingene i lys av egen kontekst. I den forbindelse vil ECPAT Norge, i samarbeid med ECPAT International, organisere en konsultasjon med norske myndigheter, aktører innenfor reiseliv og turisme, organisasjoner, samt internasjonale ressurspersoner som vil dele gode erfaringer fra andre land. Konsultasjonen vil ta sted i Oslo tredje uken i november 2016. Målet er å stimulere til politisk vilje og mobilisering av felles, helhetlig og koordinert handling for å stanse seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme.

Se også: ECPATs norske mål