HVEM ER VI?

ECPAT er et internasjonal nettverk av organisasjoner som arbeider mot seksuell utnytting av barn. Nettverket ble etablert i Thailand i 1990 og markerte sitt 25-årsjubileum i 2015. Det samme året startet ECPAT Norge sitt viktige arbeid.

FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har rett til at ingen skader eller misbruker dem. Dette er grunnlaget for ECPAT Norges arbeid. Barnekonvensjonen er et viktig skritt mot allmenn anerkjennelse av at også barn er selvstendige individer, med særskilte behov og rettigheter.  Seksuell utnytting av barn et av de mest alvorlige bruddene på barns rettigheter.

I samarbeid med våre 104 søsterorganisasjoner i 93 land, arbeider ECPAT Norge for at seksuelle overgrep skal stoppes før de begås. For å klare dette må kunnskap om seksuell utnytting av barn økes, og overgripere må bli stilt til ansvar for sine handlinger.     

ECPAT er i dag den eneste organisasjonen i verden som dedikerer seg kun til kampen mot seksuell utnytting av barn. Det gjør arbeidet vårt desto viktigere.      

Vårt mål er en verden der barn lever fri for seksuell utnytting.  

www.ecpatnorge.no.png