Vår visjon er en verden der barn lever fri fra seksuell utnytting

ECPAT International er et globalt nettverk av organisasjoner som sammen arbeider for å eliminere seksuell utnytting av barn i alle dets former. Vi arbeider for at barn overalt nyter sine grunnleggende rettigheter fritt og i sikkerhet mot alle former for seksuell utnytting. I Norge representeres ECPAT International av ECPAT Norge.

Hvert barn er en person i hens egen rett, og har krav på alle rettigheter som er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring, FNs konvensjon om barns rettigheter, dens tilleggsprotokoller og andre internasjonale standarder. Vi ønsker at dette blir en selvfølge for alle barn i hele verden. 

We are very pleased that Norway has become the 80th country where ECPAT now has a footprint.
— Dorothy Rozga, Executive Director, ECPAT International
Lysbilde1.PNG