Jobb pro bono for ECPAT!

ECPAT er en liten organisasjon som er avhengig av frivillige mennesker for å drifte vårt viktige arbeid. Dersom du har kunnskap og ferdigheter innen bestemte fagområder så kan vi ha behov for din kompetanse.

Pro bono er et latinsk uttrykk som betyr «for det offentlige gode». Uttrykket brukes om arbeid som utføres frivillig og ubetalt som en tjeneste til det offentlige samfunnet.

Eksempler på hvordan du kan hjelpe:

  • Du er webdesigner og kan hjelpe oss med å drifte websidene

  • Du er journalist og ønsker å produsere innhold til en blogg

  • Du er statsviter og kan hjelpe oss med å skrive fagrapporter

Kontakt oss:

Dersom du innehar kompetanse som du ønsker å bruke for å hjelpe ECPAT i arbeidet for å beskytte barn mot seksuelle overgrep, så hører vi gjerne fra deg.

Send oss gjerne en epost til post@ecpatnorge.no der du forteller litt om deg selv og om hvordan du har lyst til å bidra.

Photo by  Markus Spiske  on  Unsplash