Ledige stillinger

Praktikant som kommunikasjonskoordinator

Photo by Annie Spratt on Unsplash

ECPAT International er verdens største globale nettverk av organisasjoner som arbeider for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn i alle dets former. ECPAT Norge ble stiftet i 2015 og representerer ECPAT International i Norge. 

Som en del av etableringen i Norge ønsker ECPAT å engasjere en praktikant i rollen som kommunikasjonskoordinator. Stillingen skal være med å bygge opp organisasjonens profil for å øke befolkningens kjennskap til ECPAT og vårt arbeid.

HVA INNEBÆRER STILLINGEN?

Stillingen skal jobbe med internt og eksternt kommunikasjonsarbeid overfor medlemmer, givere, samarbeidspartnere, media og samfunnet for øvrig.

Dette er en 6 måneders praktikantstilling med arbeidsbrøk fra 20-50% etter nærmere avtale. Tiltredelse ønskes så snart som mulig. ECPAT tilbyr fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor. Denne stillingen rapporterer direkte til kommunikasjon- og markedsansvarlig.

HOVEDOPPGAVENE VIL BLANT ANNET VÆRE: 

  • Informere støttemedlemmer, samarbeidspartnere, media og samfunnet forøvrig om ECPATs prosjekter og politiske arbeid

  • Utarbeidelse av informasjons- og grafisk materiell, herunder drift av ECPAT sine nettsider og sosiale medier

  • Deltagelse i relevante prosjekter, nettverk og møteplasser som vedrører ECPATs informasjonsarbeid

HVEM ER DU?

Det er viktig at du identifiserer deg med ECPATs verdier og samfunnsoppdrag. Vi ønsker derfor at du har følgende erfaring og kompetanse:

  • Påbegynt relevant utdannelse innen journalistikk, mediefag etc. og/eller erfaring innen kommunikasjonsarbeid

  • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, både på norsk og engelsk

  • Beherske bruk av ulike dataverktøy

  • God vandel og høy integritet. Politiattest kreves for stillingen

  • Praktikantstillingen er ulønnet og ment for deg som ønsker praktisk arbeidserfaring ved siden av studiene

HVORDAN GÅR DU FREM FOR Å SØKE?

Om du vil bidra til ECPATs arbeid i Norge oppfordrer vi deg til å sende en søknad per e-post til post@ecpatnorge.no innen 1. oktober 2019. Vennligst legg ved din CV og en kort tekst om hvorfor du ønsker å bidra til ECPAT sitt samfunnsoppdrag. Alle som søker, vil få tilbakemelding.

Har du spørsmål ta kontakt med kommunikasjon- og markedsansvarlig Stian Fredrik Skalle på stianskalle@ecpatnorge.no

Tiltredelse: Snarest

Søknadsfrist: 01. oktober 2019

Sektor: Organisasjoner

Sted: Øvre Slottsgate 3, 0154 Oslo

Bransje: Ideelle organisasjoner, PR og kommunikasjon

Stillingsfunksjon: PR og Kommunikasjon