VÅRT ARBEID

ECPAT Norge arbeider gjennom å påvirke myndighetene til å iverksette tilstrekkelige tiltak mot seksuell utnytting av barn. I tillegg arbeider vi med å spre informasjon om temaet til den norske befolkning, og få med aktører fra sivilsamfunn, privat næringsliv, politi og myndigheter i kampen mot seksuell utnytting av barn. Som frivillig organisasjon er vi avhengig av givere, medlemmer, støtte fra næringslivet og offentlige aktører for å nå våre mål. 

Kripos anslår at 1% av den norske befolkning har en seksuell tiltrekning til barn. I tillegg er det de som forgriper seg på barn uten å ha en egentlig tiltrekning til barn. Det finnes store mørketall når det kommer til overgrep og utnytting av barn, da det ikke finnes nok ressurser til å avdekke de eksakte tallene. I Norge finnes det mange som laster ned overgrep av barn. Daglig forekommer det tusenvis av overgrep mot barn i form av nedlastning av ulovlige filer hvor barn er involvert i seksuelle handlinger. 

Det finnes ikke noe land i verden som er uberørt av seksuell utnytting av barn, og det er et samfunnsproblem som strekker seg på tvers av landegrenser. ECPAT er opptatt av at den offentlige debatten flyttes fra et ensidig problemfokus til gode løsninger, med fokus på tiltak som vil ha reell innvirkning på barns situasjon. 

Untitled+design-3.png