DON'T LOOK AWAY

- Ikke se bort

Seksuell utnytting av barn i reiseliv og turisme (Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism, forkortelse SECTT) er et utbredt fenomen i forbindelse med reiser, både i eget land og i utlandet. Den totale mengden av globale reiser har økt fra 627 millioner i 1995 til 1,323 milliarder i 2017; dette var en rekordøkning i forhold til tidligere år. Denne veksten fortsetter i 2018, og nordmenn står for millioner av disse reisene hvert år.

Antallet reisende nordmenn er ikke kun turister, men inkluderer de som jobber i utlandet i lengre og kortere perioder. Det er de som jobber for norske bedrifter, for norske myndigheter, og for internasjonale og frivillige organisasjoner.  I disse tallene skjuler det seg dessverre også overgripere på reisefot. Land som Tyrkia, Spania og Portugal, typiske reisemål for nordmenn, har de siste årene slått seg opp som destinasjoner hvor overgripere reiser for å utnytte barn. Nyere forskning viser at det finnes ingen typisk overgriper, og en overgriper trenger ikke være pedofil – mange utnytter muligheten av å være i et fremmed land med mindre streng lovgivning og svakere politi til å utnytte barn. Det viktigste å understreke, er at disse overgrepene skjer overalt.

Don’t Look Away er en kampanje som implementeres av syv europeiske ECPAT- organisasjoner. Etter god respons er målet å gjøre kampanjen global, og ECPAT Norge lanserer kampanjen sommeren 2018.  Kampanjen vender seg mot reisende, inkludert turister, frivillige og de på jobbreise, for å øke kunnskap om SECTT. I kampanjen promoterer man eget lands rapporteringsmekanismer, og oppfordrer reisende til å rapportere dersom vedkommende er vitne til noe mistenkelig. I ECPAT Norge henvender vi oss hovedsakelig til norske turister i utlandet. Målet vårt er at de ikke ser bort, men rapporterer til direkte eller anonymt til politiets tipstjeneste dersom de er vitne til overgrep. Kampanjen bygger på tanken om et flerpartsamarbeid mellom myndigheter, politi,  reiselivsaktører og sivilsamfunn i hvert enkelt land. Seksuell utnyttelse av barn bare utryddes når hele samfunnet deltar i kampen for barns beskyttelse. 

visuel.png

Kjenn tegnene på seksuell utnytting av barn

BARN KAN VÆRE UTSATT FOR SEKSUELL UTNYTTING HVIS DE... 

·     Ser ut til å være forvirret og usikre på hvor de er

·     Virker tilbaketrukne eller lettskremte og redde

·     Ikke er i stand å forklare skader eller eiendeler 

·     Blir sett på hotell uten at de bor der 

·     Ledsages av eldre personer som ikke ser ut til å være deres foreldre. Er det noe med interaksjonen som tyder på at barnet er i en utnyttelsesituasjon? Lytt til magefølelsen din

·     Er kledd til å se eldre ut enn de er

·     Ofte kommer hjem sent eller er ute hele natten

·     Selvskader seg eller forsøker å ta selvmord 

Meld ifra om mistenkelige situasjoner                            – også når du er på ferie.

1 – DU ER VITNE TIL EN MISTENKELIG SITUASJON

Du er vitne til en situasjon som får deg til å mistenke at et barn blir seksuelt utnyttet. Observer nøye og forsøk å huske så mange så detaljer som mulig om situasjonen. Viktige nøkkelord er «hvem», «når» og «hvor».

 

2 – MELD IFRA

Gå til www.ecpatnorge.no eller www.reportchildsextourism.eu. På disse sidene kan du melde ifra og rapportere om situasjonen du har vært vitne til.

 

3 – RAPPORTERINGEN VIDERESENDES 

Etter at du har meldt ifra og rapportert det du husker fra situasjonen, blir rapporteringen videresendt til de myndigheter som er ansvarlige for etterforskningen av seksuell utnytting av barn, og informasjonen evalueres.

 

4 – SPRE ORDET

Du kan påvirke andre til å rapportere ved å dele informasjon og nyheter om bekjempelse av seksuell utnytting av barn, samt informasjon om hvilke rapporteringssystemer som finnes. Lik ECPAT Norge på Facebook for nyhetsoppdateringer og ytterligere informasjon.

last ned.png

GLOBAL STUDIE OM SEKSUELL UTNYTTING AV BARN I REISELIV OG TURISME (2016)

ECPAT Internationals første globale studie om seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme (The Global Study Report on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism). Med bidrag fra rundt 70 ledende partnere og FN-eksperter kartlegger studien dette grove bruddet på barns rettigheter på internasjonalt og nasjonalt nivå. 

Se rapport                                                                                                          

 

ECPAT NORGES RAPPORT OM BESKYTTELSE AV BARN MOT SEKSUELL UTNYTTELSE I REISELIV OG TURISME (GLOBAL STUDY ON SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN IN TRAVEL AND TOURISM, COUNTRY-SPECIFIC REPORT NORWAY 2018)

Året 2016 markerte 27 års jubileet til FNs barnekonvensjon og 20 år siden den første verdenskongressen mot kommersiell seksuell utnyttelse av barn. Til tross for betydelig innsats for å bekjempe problemet fortsatte seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme (SECTT) å nå epidemiske proporsjoner verden over.

ECPAT International responderte ved å utvikle det første og eneste globale forskningsinitiativet på SECTT. Den globale studien om seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme, lansert i mai 2016, ble ledet av en høynivå arbeidsgruppe og mottok bidrag fra 61 partnere. Gjennom nærmere 2500 sider med kompetanse og forskning vurderer studien nye trender og utforsker løsninger og tiltak for å informere beslutningstakere, styrke politisk vilje og mobilisere en samordnet innsats for å eliminere denne alvorlige utnyttelsen av barn. 

Den 22. november 2016 organiserte ECPAT Norge og ECPAT International, med støtte fra Justis- og Beredskapsdepartementet, en konsultasjon med norske myndigheter, aktører innenfor reiseliv og turisme, frivillige organisasjoner, samt internasjonale ressurspersoner fra FN, ECPATs Hovedkontor i Bangkok, Interpol og Europarådet. Målet var å dele gode erfaringer fra Norge og andre land, samt stimulere til styrking av norsk politikk og mobilisering av felles, helhetlig og koordinert innsats for å effektivt forebygge og eliminere seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme.

Utarbeidelse av nasjonale rapporter som vurderer situasjonen, utfordringene og anbefalingene i lys av egen kontekst er et viktig supplement til den globale studien. Konsultasjonen dannet grunnlaget for ECPAT Norges rapport om norsk regelverk, praksis og politiske virkemidler for å bekjempe denne forbrytelsen.  

Se rapport

Se sammendrag

1465247338562.jpg