Olaf H. Thommessen - Styreleder (Arbeidende)
olaf.thommessen@ecpatnorge.no
Olaf har erfaring fra politisk virksomhet som folkevalgt og nestleder i Venstre, fra internasjonalt næringsliv samt fra bistands- og organisasjonslivet. Han var sist generalsekretær i Plan og er nå leder for Bedriftsforbundet. 

 

Fride Alvilde Stensrud Gundersen - styresekretær
fride.gundersen@ecpatnorge.no
Fride er utdannet jurist og jobber i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Hun har tidligere ledererfaring fra foreningsarbeid.

 

Navjot Sandhu - Styremedlem (i permisjon)
navjot.kaur.sandhu@ecpatnorge.no
Navjot er politibetjent i avdeling for organisert kriminalitet og spesielle operasjoner. Hun er i tillegg minoritetsombud i politiet og styreleder for Minotenk og for RAN (Radicalisation and Awareness Network).