Olaf H. Thommessen - Styreleder (Arbeidende)

olaf.thommessen@ecpatnorge.no

Olaf har erfaring fra politisk virksomhet som folkevalgt og nestleder i Venstre, fra internasjonalt næringsliv samt fra bistands- og organisasjonslivet. Han var sist generalsekretær i Plan og er nå leder for Bedriftsforbundet. 

 

Fride Alvilde Stensrud Gundersen - styresekretær

fride.gundersen@ecpatnorge.no

Fride er utdannet jurist og jobber i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Hun har tidligere ledererfaring fra foreningsarbeid.

 

Rune Engstrøm - styremedlem

post@ecpatnorge.no

Har lang fartstid fra reiselivet der han i dag driver reisebyrået Destination Africa. Rune er særlig opptatt av reiselivets etiske ansvar og jobber for at bransjen sammen skal lage verktøy gjennom “The Code” som stanser reisende overgripere.

Cecilia Dinardi - styremedlem

post@ecpatnorge.no

Cecilia er advokat og partner i Advokatfirmaet Elden DA. Mest kjent er hun som barnerettsforkjemper der hun har vært engasjert i en rekke organisasjoner. Cecilia deltok i et regjeringsoppnevnt utvalg for å utarbeide ny barnelov, og regjeringens barnevoldsutvalg. Cecilia har mottatt flere priser for sitt engasjement for barns rettigheter.