BAKGRUNN

Omtrent et av fem barn i Europa er ofre for en eller flere former for seksuell vold. Dette inkluderer blant annet seksuell berøring, voldtekt, seksuell trakassering, utnyttelse i forbindelse med menneskehandel og seksuell utpressing og tvang på nett. Seksuelle overgrep fører ofte til skader og alvorlige konsekvenser som varer livet ut. Mellom 70% og 85% av utsatte barn kjenner sine overgripere. De aller fleste barn er ofre for overgripere de stoler på.

Seksuell trakassering og overgrep skjer også i dretten. I idrettssammenheng kan barn være i fare på grunn av ulikt maktforhold mellom trenere og idrettsutøvere og for å unngå skandaler blir hendelser holdt hemmelige. Noen steder og situasjoner kan øke barns sårbarhet, for eksempel garderober, dusjer, samkjøring og overnattinger utenfor hjemmet. Men hovedproblemet er (noen) voksnes holdninger og behandling av barn. Seksuelle overgrep representerer et grovt misbruk av makt og tillit.

Det er vanskelig for barn å si fra. Omtrent en av tre misbrukte barn forteller det aldri noen. Noen barn er ikke i stand til å gjenkjenne eller si ifra om overgrep. Dette gjelder spesielt svært små barn og funksjonshemmede. Mange barn vet ikke hvem de skal fortelle det til. Noen føler skam og skyld, eller frykt for ikke å bli trodd eller for represalier og mulig innvirkning på familien, karrieren, og omdømmet. Forventningspresset om at idrettsutøvere skal være sterke kan føre til at sårbarhet ses på som en svakhet som man tier om.

I Norge har vi en egen alarmtelefon hvor barn og voksne som er bekymret for barn kan si ifra: #Sifra. Du kan også tipse politiet ved å trykke på den røde knappen her eller ringe 02800. Politiets nødnummer er 112 - hvis du trenger øyeblikkelig hjelp, burde du ringe dette nummeret.

Voksne har hovedansvaret for å bryte stillheten. Det er opp til voksne å forhindre overgrep, beskytte barn og bidra til å bekjempe straffrihet, slik at idretten representerer et trygt og godt miljø for barn.

Selv om norsk idrett har nulltoleranse mot enhver form for diskriminering og trakassering forekommer det likevel at uheldig seksuell oppførsel tolereres, uten at det blir reagert på. Se Idrettsforbundets hjemmesider for informasjon om hva seksuell trakassering og overgrep er og hvordan du som har opplevd dette kan få informasjon, råd og hjelp.

Idrettsforbundet har klare retningslinjer om hvordan man skal rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep. Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjent og fulgt opp. Les mer her.

Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnyttelse og seksuelt misbruk, også kalt Lanzarotekonvensjonen, beskriver de tiltakene som myndigheter har ansvar for. I mai 2018 ratifiserte Norge Lanzarotekonvensjonen og er dermed forpliktet til å implementere disse tiltakene i lov, politikk og praksis. Les mer om konvensjonen her.

Start to talk

Den 18. november hvert år markeres den europeiske dagen for barns beskyttelse mot seksuell utnytting og overgrep. I år rettes det spesielt fokus på beskyttelse av barn i idrett. Gjennom denne kampanjen oppfordrer Europarådet og partnere som ECPAT Norge offentlige myndigheter og idretten til å sette en stopper for all seksuell vold av barn. Ved å bli med i dette debatten forplikter myndigheter, idrettsklubber, foreninger og føderasjoner, samt idrettsutøvere og trenere å ta konkrete tiltak for å forebygge og reagere på trakassering og overgrep. Initiativet «Start to Talk» handler om at voksne bryter stillheten og gir sin stemme til barns rettigheter.


"Millioner av oss beundrer ytelsene til våre favorittutøvere. De utmerker seg i den sporten vi elsker, og de kan være sterke rollemodeller. Jeg utfordrer derfor Europas eliteutøvere, trenere og dommere til å være champions for barns rettigheter – og bryte stillheten om seksuelle overgrep i idrett! Det finnes ikke noe mer skinnende trofé enn en lykkelig barndom. "

- Thorbjørn Jagland, Generalsekretær i Europarådet


For mer informasjon om kampanjen, les mer på Europarådets nettsider.

Sexual abuse happens in sport too. It is hard for children to talk. Video clip to call public authorities and the sport movement to give children a voice and stop child sexual abuse in sport. Produced by the Council of Europe with the support of the European Union in the framework of ProSafeSport. www.starttotalk.org