Innkalling til ekstraordinært årsmøte i End Child Prostitution and Trafficking Norge

Styret i ECPAT Norge innkaller herved sine medlemmer til ekstraordinært årsmøte:

5. april 2016 kl. 18.00.

Ekstraordinært årsmøte avholdes i Karenslyst Allé 16, inngang D, 0278 Oslo. Trykk på ringeklokken «Dråpen i havet».

Saksliste:

  1. Åpning og konstituering
    1. Valg av møteleder
    2. Valg av referent
    3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
  2. Valg av nytt styremedlem, Ketil Lindseth

Ketil Lindseth er partner og seniorrådgiver i First House AS. Han har tidligere erfaring fra politikken, som statssekretær og politisk rådgiver, både på Stortinget og i regjeringen. I tillegg har han vært leder i Norges Idrettsforbund med ansvar for samfunn og kommunikasjon.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i ECPAT Norge