NRK 29 november 2015 Politiet sliter med å rekruttere - Få vil etterforske overgrep mot barn

Politiet sier de ser en eksplosiv økning av overgrepsmateriale med barn på internett, men de sliter med å få nok folk til å etterforske sakene. Ifølge Interpols globale register er Norge det landet i verden, som i forhold til folketall, har flest ofre og gjerningsmenn tilknyttet seksuelle overgrep mot barn på internett. 226 norske ofre er ifølge VG registrert i Interpols database. Det er kun de som er identifisert, og mørketallene er enorme. Justis- og beredskapsdepartementet innrømmer at situasjonen er for dårlig, men lover en endring med den nye politireformen. «Vi har sett en del bekymringsfulle eksempler som viser at vi har en lang vei å gå. Hvis vi ikke for alvor tar tak i disse utfordringene snarest, kan konsekvensene bli at flere barn bli offer for grusomme handlinger», sier Statssekretær Vidar Brein Karlsen.

Les mer om saken her