IS tilfluktssted i Irak avslørte forferdelige tilfeller av seksuelt misbruk av barn

I Irakiske flyktningleire er det avslørt omfattende seksuelt missbruk av barn.  Illustrasjonsfoto: Photo by  أخٌ في الله ...  on  Unsplash

I Irakiske flyktningleire er det avslørt omfattende seksuelt missbruk av barn.

Illustrasjonsfoto: Photo by أخٌ في الله ... on Unsplash

Et dystert bilde av seksuelt utnyttede av barn er dokumentert i områder som er okkupert av tilbaketrekkende IS-styrker i Irak, viser en ny ECPAT-rapport. År med konflikt og ustabilitet har utsatt barn for seksuell utnyttelse. Mange barn har vært så desperate at de ikke hadde noe annet valg enn å bytte sex for å overleve.

De siste årene har vold begått av IS fordrevet mer enn 3,3 millioner mennesker i Irak. I tillegg har den pågående konflikten i nabolandet Syria tvunget 250.000 flyktninger over grensen. Mange barn forblir i flyktningleire og sliter med å overleve den usikre økonomiske situasjonen.

Leirledelsen fant barn som var seksuelt utnyttet i bytte for mat

Rapporten viser at barn som bor i leire for flyktninger eller internt fordrevne, har økt risiko for seksuell utnyttelse. Prostitusjonsringer er avdekket. Noen ganger er de drevet av leirmyndighetene selv. I slike tilfeller tvang de kvinner og barn til å tilby seksuelle tjenester i bytte for mat og andre forsyninger.

Gutter i alle aldre blir seksuelt utnyttet

Gutter ble presset til å gi seksuelle tjenester for å motta full lønn.

Gutter ble presset til å gi seksuelle tjenester for å motta full lønn.

I Irak er gutter sårbare for seksuell utnyttelse, da deres bevegelser i det offentlige rom er mindre begrenset enn jenters. Gutter så unge som syv år ble lokket inn i en situasjon av seksuell utnyttelse av eldre gutter og menn med løfter om godteri, mat eller penger.

Det er også bevis på at eldre gutter står overfor et enormt press for å forsørge sine familier. Mangel på arbeidsplasser tvinger dem til å jobbe under utnyttelsesmessige forhold blant annet ved å sørge for at arbeidsgiverne får seksuelle tjenester, for at guttene skal motta full lønn.

Utnyttet mens de rømte fra misbruk, tvangsekteskap og æresdrap

Selv i områder i landet som ikke var under okkupasjon, kan ikke irakiske barn regne med å få tilgang til hjelp. Rapporten bemerker at seksuell utnyttelse av barn gjennom prostitusjon er utbredt i landet. Jenter som unnslipper vold, misbruk, tvangsekteskap og æresdrap, blir mål for menneskehandlere som tar barna med til bordeller under falske løfter om å gi beskyttelse.

For andre barn blir seksuelle tjenester det eneste middelet de har tilgjengelig for å unnslippe vold og misbruk. Uten andre muligheter for levebrød, er det ofte den eneste håndteringsmekanismen de har.

IS-systemet for seksuelt utnyttende barn

I tidligere okkuperte områder hadde IS etablert systemer for systematisk menneskehandel og seksuell utnyttelse av barn. Jenter fra ikke-muslimske og etniske minoritetsgrupper var spesielle mål og dermed utsatt for en ekstrem seksuell vold gjennom rekruttering til IS-styrker eller gjennom seksuelt slaveri.

Jenter ble solgt i IS slavemarkeder

ECPAT har dokumentet at jenter som ble bortført av IS ble solgt i spesielt etablerte slavemarkeder og tvangsgiftet med krigere. Mange jenter opplevde dette flere ganger.

Les hele rapporten: «Iraq - ECPAT International Country overview report 2019” her.