HVa gjør ecpat

ECPAT Norge arbeider gjennom å påvirke myndighetene til å iverksette tilstrekkelige tiltak mot kommersiell seksuell utnytting av barn. Like viktig er styrking av barns deltagelse, nødvendig omsorg og integrering av ofre for sexhandel i Norge og resten av verden. Som frivillig organisasjon er vi avhengig av givere, medlemmer, næringslivsstøtte og offentlige partnere for å nå våre mål. 

Kripos anslår at det til enhver tid finnes 50 000 nordmenn med seksuell tiltrekning mot barn. Dette får ofte utløp i form av direkte overgrep, eller ved bruk av "live streaming"/direkte overførte overgrep av barn i Norge og i andre land. Daglig forekommer det tusenvis av overgrep mot barn i form av nedlastning av ulovlige filer hvor barn er involvert i seksuelle handlinger. 

På verdensbasis antas det at rundt to millioner barn er ofre for kommersiell seksuell utnytting. Det finnes ikke noe land i verden hvor slike forbrytelser ikke finner sted, heller ingen nasjonale grenser for hvordan utnyttingen skjer.       

ECPAT er opptatt av at den offentlige debatten flyttes fra et ensidig problemfokus til gode løsninger, med fokus på tiltak som vil ha reell innvirkning på barns situasjon. 

Hvert år tvinges barn inn i den globale sexhandelen. ECPAT vil all seksuell utnytting av barn til livs. Vi vil være barnas stemme.