ECPAT Norge er en medlemsorganisasjon som drives på frivillig basis og har ingen fulltidsansatte. Styret fungerer som organisasjonens administrasjon i tillegg til andre frivillige.


Olaf H. Thommessen - Styreleder (Arbeidende):
olaf.h.thommessen@ecpatnorge.no
Olaf har erfaring fra politisk virksomhet som folkevalgt og nestleder i Venstre, fra internasjonalt næringsliv samt fra bistands- og organisasjonslivet. Han var sist generalsekretær i Plan og er nå leder for Bedriftsforbundet. 

 

Navjot Sandhu - Styremedlem
navjot.kaur.sandhu@ecpatnorge.no
Navjot er politibetjent i avdeling for organisert kriminalitet og spesielle operasjoner. Hun er i tillegg minoritetsombud i politiet og styreleder for Minotenk og for RAN (Radicalisation and Awareness Network).

 

Ann-Kristin Vervik - Styremedlem
annkristin.vervik@ecpatnorge.no
Ann Kristin er utdannet jurist og har jobbet med barns rettigheter de siste 15 årene. I tillegg til styreverv i ECPAT Norge er hun ekspertkonsulent i barns beskyttelse ved FNs hovedkvarter, kontoret til spesialrepresentanten for vold mot barn. 

 

Bjørn Bredesen - styremedlem
bjorn.bredesen@ecpatnorge.no
Bjørn har mange års erfaring fra kommunal helse og sosialtjeneste som helse- og sosialsjef, siste 25 år som avdelingsdirektør i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement. Han har bred internasjonal erfaring som leder av styringskomiteen og ekspertgrupper på sosial -, barne- og familieområdet blant annet i Europarådet. Han har arbeidet med menneskehandelspørsmål siden 1994. Er i dag pensjonist, men jobber som rådgiver.  

 

Ketil Lindseth - styremedlem
ketil.lindseth@ecpatnorge.no
Ketil er partner i First House, som han også var med å stifte. Han har tidligere erfaring fra politikken, som statssekretær og politisk rådgiver, både på Stortinget og i regjeringen. I tillegg har han vært leder i Norges Idrettsforbund med ansvar for samfunn og kommunikasjon.

 

Randi Bull - styremedlem:
randi.bull@ecpatnorge.no
Randi er advokat og partner i advokatfirmaet Bull & Co. Hun har erfaring fra både politiet og justisdepartementet. I tillegg har hun organisasjonserfaring fra ulike stiftelser og advokatforeningen.

 

Fride Alvilde Stensrud Gundersen – styresekretær
fride.gundersen@ecpatnorge.no
Fride er utdannet jurist og jobber som advokatfullmektig i Bull & Co Advokatfirma AS. Hun har tidligere ledererfaring fra foreningsarbeid.