GLOBAL STUDIE OM SEKSUELL UTNYTTing AV BARN I REISELIV OG TURISME (2016)

ECPAT Internationals første globale studie om seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme (The Global Study Report on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism). Med bidrag fra rundt 70 ledende partnere og FN-eksperter kartlegger studien dette grove bruddet på barns rettigheter på internasjonalt og nasjonalt nivå. 

Se rapport                                                                                                          

 

ECPAT NORGES RAPPORT OM BESKYTTELSE AV BARN MOT SEKSUELL UTNYTTELSE I REISELIV OG TURISME (GLOBAL STUDY ON SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN IN TRAVEL AND TOURISM, COUNTRY-SPECIFIC REPORT NORWAY 2018)

Året 2016 markerte 27 års jubileet til FNs barnekonvensjon og 20 år siden den første verdenskongressen mot kommersiell seksuell utnyttelse av barn. Til tross for betydelig innsats for å bekjempe problemet fortsatte seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme (SECTT) å nå epidemiske proporsjoner verden over.

ECPAT International responderte ved å utvikle det første og eneste globale forskningsinitiativet på SECTT. Den globale studien om seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme, lansert i mai 2016, ble ledet av en høynivå arbeidsgruppe og mottok bidrag fra 61 partnere. Gjennom nærmere 2500 sider med kompetanse og forskning vurderer studien nye trender og utforsker løsninger og tiltak for å informere beslutningstakere, styrke politisk vilje og mobilisere en samordnet innsats for å eliminere denne alvorlige utnyttelsen av barn. 

Den 22. november 2016 organiserte ECPAT Norge og ECPAT International, med støtte fra Justis- og Beredskapsdepartementet, en konsultasjon med norske myndigheter, aktører innenfor reiseliv og turisme, frivillige organisasjoner, samt internasjonale ressurspersoner fra FN, ECPATs Hovedkontor i Bangkok, Interpol og Europarådet. Målet var å dele gode erfaringer fra Norge og andre land, samt stimulere til styrking av norsk politikk og mobilisering av felles, helhetlig og koordinert innsats for å effektivt forebygge og eliminere seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme.

Utarbeidelse av nasjonale rapporter som vurderer situasjonen, utfordringene og anbefalingene i lys av egen kontekst er et viktig supplement til den globale studien. Konsultasjonen dannet grunnlaget for ECPAT Norges rapport om norsk regelverk, praksis og politiske virkemidler for å bekjempe denne forbrytelsen.  

Se rapport

Se sammendrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1465247338562.jpg