TIPS TIL POLITIETS HOTLINE

Dessverre er forekomsten av seksuell utnytting av barn, inkludert menneskehandel, alvorlig underrapportert. Fordi forbrytelsene ofte er skjult, er det svært vanskelig å beregne omfanget, stanse overgrep og å stille overgriperne til ansvar.

Du kan bidra til å identifisere trusler og flere ofre gjennom å tipse om mistenkelige hendelser og overgrep til Kripos - Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. Du kan tipse anonymt.

1465247338562.jpg