TIPS TIL POLITIETS HOTLINE

       tips.kripos.no

      tips.kripos.no

Dessverre er forekomsten av kommersiell seksuell utnytting av barn, inkludert menneskehandel, alvorlig underrapportert. Fordi forbrytelsene ofte er skjult, er det svært vanskelig å beregne omfanget, stanse overgrep og å stille overgriperne til ansvar.

Du kan bidra til å identifisere trusler og flere ofre gjennom å tipse om mistenkelige hendelser og overgrep til Kripos - Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. Du kan være anonym.