Kommunikasjons- og prosjektkoordinator

ECPAT International er verdens største globale nettverk av organisasjoner som arbeider for å bekjempe seksuell utnytting av barn i alle dets former. ECPAT Norge ble stiftet i 2015 og representerer ECPAT International i Norge. 

Som en del av etableringen i Norge ønsker ECPAT å engasjere en kommunikasjons- og prosjektkoordinator som kan være med på å bygge opp organisasjonen og forvalte dens interesser.

Hva innebærer stillingen?

Stillingen medfører ansvar for internt og eksternt kommunikasjonsarbeid overfor støttemedlemmer, samarbeidspartnere, media og samfunnet for øvrig.

Dette er en 6 måneders fulltids prosjektstilling med mulighet for forlengelse. Tiltredelse ønskes så snart som mulig. ECPAT tilbyr fleksibel arbeidstid og medlemskap i SoCentral, med arbeidssted på Sentralen, Øvre Slottsgate 3 i Oslo sentrum. Denne stillingen rapporterer direkte til daglig leder.

Hovedoppgavene vil blant annet være: 

  • Informere støttemedlemmer, samarbeidspartnere, media og samfunnet forøvrig om ECPATs prosjekter og politiske arbeid

  • Bidra til å utvikle kommunikasjons- og posisjoneringsstrategier for EPCAT internt og eksternt, samt jobbe aktivt ut mot media

  • Utarbeidelse av informasjons- og grafisk materiell på ECPAT sine kommunikasjonskanaler og sosiale plattformer

  • Deltagelse i relevante prosjekter, nettverk og møteplasser som vedrører ECPATs informasjonsarbeid.

Hvem er du?

Det er viktig at du identifiserer deg med ECPATs verdier og samfunnsoppdrag. Vi ønsker derfor at du har følgende erfaring og kompetanse:

  • Relevant utdannelse og erfaring innen kommunikasjonsarbeid

  • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, både på norsk og engelsk 

  • Beherske bruk av ulike dataverktøy, samt andre kommunikasjonsplattformer og –kanaler

  • Erfaring fra organisasjonsarbeid innen menneskerettigheter/ barns rettigheter er en fordel

  • God vandel og høy integritet

  • Stillingen avlønnes ihht statens satser; lønnstrinn 47 – 57, avhengig av kompetanse og erfaring

Hvordan går du frem for å søke?

Om du vil bidra til ECPATs arbeid i Norge oppfordrer vi deg til å sende en søknad per e-post til post@ecpatnorge.no innen 14. oktober 2018. Vennligst legg ved din CV og en kort tekst om hvorfor du ønsker å bidra til ECPAT sitt samfunnsoppdrag. Eller søk på stillingen her. Alle som søker vil få tilbakemelding.

Har du spørsmål ta kontakt med daglig leder Ann-Kristin Vervik på a.k.vervik@ecpatnorge.no

Les mer her.

Tiltredelse: Snarest

Sektor: Organisasjoner

Sted: Øvre Slottsgate 3, 0154 Oslo

Bransje: Ideelle organisasjoner, PR og kommunikasjon

Stillingsfunksjon: PR og Kommunikasjon