Meld ifra om mistenkelige situasjoner                            – også når du er på ferie.

1 – Du er vitne til en mistenkelig situasjon

Du er vitne til en situasjon som får deg til å mistenke at et barn blir seksuelt utnyttet. Observer nøye og forsøk å huske så mange så detaljer som mulig om situasjonen. Viktige nøkkelord er «hvem», «når» og «hvor».

 

2 – Meld ifra

Gå til www.ecpatnorge.no eller www.reportchildsextourism.eu. På disse sidene kan du melde ifra og rapportere om situasjonen du har vært vitne til.

 

3 – Rapporteringen videresendes 

Etter at du har meldt ifra og rapportert det du husker fra situasjonen, blir rapporteringen videresendt til de myndigheter som er ansvarlige for etterforskningen av seksuell utnytting av barn, og informasjonen evalueres.

 

4 – Spre ordet

Du kan påvirke andre til å rapportere ved å dele informasjon og nyheter om bekjempelse av seksuell utnytting av barn, samt informasjon om hvilke rapporteringssystemer som finnes. Lik ECPAT Norge på Facebook for nyhetsoppdateringer og ytterligere informasjon.