HVEM ER VI?

ECPAT er en forkortelse for End Child Prostitution And Trafficking. Nettverket ble etablert i Thailand i 1990 og markerte sitt 25-årsjubileum i 2015. Det samme året startet ECPAT sitt viktige arbeid her til lands. 

"Alle barn har rett til at ingen skader eller misbruker dem."  Dette slås fast i FNs barnekonvensjon, og danner grunnlaget for alt av ECPATs arbeid. Barnekonvensjonen er et viktig skritt mot allmenn anerkjennelse av at også barn er selvstendige individer, med særskilte behov og rettigheter.  Kommersiell seksuell utnytting av barn et av de mest alvorlige brudd på barns rettigheter.

I samarbeid med nettverk i 82 land arbeider ECPAT Norge for at seksuelle overgrep skal stoppes før de begås. For å klare dette må kunnskap om sexhandel med barn økes, og sexkjøperne bli stilt til ansvar for sine handlinger.     

ECPAT er i dag den eneste humanitære organisasjonen i verden som kun dedikerer seg til kampen mot seksuell utnytting av barn. Det gjør arbeidet vårt desto viktigere.      

Vår visjon er en verden der barn lever fri for kommersiell seksuell utnytting.  

 

FNs Konvensjon om Barnets Rettigheter

Tilleggsprotokoll til konvensjon om barnets rettigheter om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi