DON'T LOOK AWAY

- Ikke se bort

Seksuell utnytting av barn i reiseliv og turisme (Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism, forkortelse SECTT) er et utbredt fenomen i forbindelse med reiser, både i eget land og i utlandet. Den totale mengden av globale reiser har økt fra 627 millioner i 1995 til 1,323 milliarder i 2017; dette var en rekordøkning i forhold til tidligere år. Denne veksten fortsetter i 2018, og nordmenn står for millioner av disse reisene hvert år.

Antallet reisende nordmenn er ikke kun turister, men inkluderer de som jobber i utlandet i lengre og kortere perioder. Det er de som jobber for norske bedrifter, for norske myndigheter, og for internasjonale og frivillige organisasjoner.  I disse tallene skjuler det seg dessverre også overgripere på reisefot. Land som Tyrkia, Spania og Portugal, typiske reisemål for nordmenn, har de siste årene slått seg opp som destinasjoner hvor overgripere reiser for å utnytte barn. Nyere forskning viser at det finnes ingen typisk overgriper, og en overgriper trenger ikke være pedofil – mange utnytter muligheten av å være i et fremmed land med mindre streng lovgivning og svakere politi til å utnytte barn. Det viktigste å understreke, er at disse overgrepene skjer overalt.

Don’t Look Away er en kampanje som implementeres av syv europeiske ECPAT- organisasjoner. Etter god respons er målet å gjøre kampanjen global, og ECPAT Norge lanserer kampanjen sommeren 2018.  Kampanjen vender seg mot reisende, inkludert turister, frivillige og de på jobbreise, for å øke kunnskap om SECTT. I kampanjen promoterer man eget lands rapporteringsmekanismer, og oppfordrer reisende til å rapportere dersom vedkommende er vitne til noe mistenkelig. I ECPAT Norge henvender vi oss hovedsakelig til norske turister i utlandet. Målet vårt er at de ikke ser bort, men rapporterer til direkte eller anonymt til politiets tipstjeneste dersom de er vitne til overgrep. Kampanjen bygger på tanken om et flerpartsamarbeid mellom myndigheter, politi,  reiselivsaktører og sivilsamfunn i hvert enkelt land. Seksuell utnyttelse av barn bare utryddes når hele samfunnet deltar i kampen for barns beskyttelse. 

 

visuel.png