Prosjekttittel: Styrke samarbeid i forebygging av kommersiell seksuell utnyttelse av barn i Østersjøregionen

Implementerende partnere: Den regionale ikke-statlige organisasjonen Stellit (Russland), Empowering Children Foundation (tidligere kjent som Nobody's Children Foundation, Polen), ECPAT Norge, og Caritas Litauen

Økonomisk støtte: Østersjørådet

Implementeringsperiode: 1. januar 2016 – 31. desember 2016

Kort prosjektbeskrivelse: Prosjektet tar sikte på å styrke forebygging av alle former for kommersiell seksuell utnytting av barn gjennom økt samarbeid mellom aktører i Østersjøområdet.

De viktigste prosjektaktivitetene inkluderer:

  1. Identifisere organisasjoner (i alle landene i Østersjøområdet) som allerede jobber med, eller er interesserte i å bidra til å bekjempe kommersiell seksuell utnytting av barn

  2. Organisere seminar med potensielle partnere i St. Petersburg for å diskutere nåværende tendenser, utveksle god praksis innenfor forebygging av barn og unge menneskers involvering i kommersiell seksuell utnytting, samt planlegge forebyggende samarbeidstrategier.

  3. Utforske finansieringsmuligheter for samarbeidstrategier for forebygging av barn og unges involvering i kommersiell seksuell utnytting.

  4. Tilpasse god praksis og gode erfaringer innen forebygging av kommersiell seksuell utnyttelse av barn i russisk, litauisk og polsk kontekst.

  5. Organisere seminarer og workshops i Russland, Polen og Litauen for å dele gode erfaringer mellom relevante aktører, inkludert barn og unge involvert i forebygging av atferd som gjør dem sårbare overfor seksuell utnytting.