Sep
13
6:00 PM18:00

Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i
End Child Prostitution and Trafficking Norge

Styret i ECPAT Norge innkaller herved sine medlemmer til ekstraordinært årsmøte:

13. september 2016 kl. 18.00.

Ekstraordinært årsmøte avholdes i Karenslyst Allé 16, inngang D, 0278 Oslo. Trykk på ringeklokken «Dråpen i havet».

Saksliste:

  1. Åpning og konstituering
  • valg av møteleder
  • valg av referent
  • valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

        2. Fastsettelse av medlemskontingent

  

Styret i ECPAT Norge har besluttet å fremme forslag om at medlemskontingenten i ECPAT Norge økes fra kr 50 pr. måned til kr 100 pr. måned for nye medlemmer. Årskontingenten økes dermed til kr 1 200.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret i ECPAT Norge

View Event →