Vår visjon er en verden der barn lever fri fra kommersiell seksuell utnytting

ECPAT International er et globalt nettverk av organisasjoner som arbeider sammen for eliminering av barneprostitusjon, barnepornografi og handel med barn for seksuelle formål. Vi søker å sikre at barn overalt nyter sine grunnleggende rettigheter fritt og i sikkerhet mot alle former for kommersiell seksuell utnytting.  ECPAT Norge representerer ECPAT International i Norge.

ECPAT Norge erkjenner at hvert barn er en person i hans/ hennes egen rett, med krav på alle de rettigheter som er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring, FNs konvensjon om barnets rettigheter, dens tilleggsprotokoller og lignende internasjonale standarder.

We are very pleased that Norway has become the 80th country where ECPAT now has a footprint.
— Dorothy Rozga, Executive Director, ECPAT International